Annonces

Annonces - Tafo FPMA Port-Royal Arago 

Toy izao ny vaovao :

Misaotra betsaka mialoha antsika rehetra izay manana anjara amin'ny fikarakarana mba ho tonga amin'ny 8h30 mba ahafahan'ny fotoam_pivavahana manomboka amin'ny 10h30

misy Valopy azo alaina etsy embararavarana, misy barquette : vokatra 1 euro cannette, 4 euros barquetteAnnonces - Région FAFATS 

- Formation permanente : olona 4 no nanolotena hanaraka ny formation permanente dia Atoa Randrianarijaona Ndrina sy Rtoa Andriasamy Gisèle Francine sy Rtoa Raharivelo Pascaline sy Atoa Randrianarijaona Hery


- AMF : Efa madiva hifarana ny mandat an' ny birao AMF FAFATS amperin'asa.

Hisy fivoriambe ny asabotsy 25 novambra 2023 tolakandro hifidianana ny birao vaovao.

Halefa tsy ho ela ny fiantsoana.

Koa manainga antsika sahady hamandrika ny daty ary ho tonga maro hanatrika ny fivoriambe.

Annonces - FPMA Nationale